ثبت نام دوره ترم شش (پیشرفته جامع)
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1402-07-04
تاریخ پایان:
1402-07-30
ساعت شروع:
08:00
ساعت پایان:
09:45
شهریه:
4,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
دوشنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1402-07-05
تاریخ پایان:
1402-08-01
ساعت شروع:
18:00
ساعت پایان:
19:45
شهریه:
4,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مهدخت پریشان زاده
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1402-07-15
تاریخ پایان:
1402-08-09
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
20:45
شهریه:
4,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
سینا صمیمی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1402-07-29
تاریخ پایان:
1402-09-18
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مهدخت پریشان زاده
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1402-07-30
تاریخ پایان:
1402-09-19
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
21:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1402-08-02
تاریخ پایان:
1402-09-21
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
نفیسه دارآفرین
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1402-08-03
تاریخ پایان:
1402-09-22
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام

آشنایی با ترم شش (پیشرفته جامع)

یوگای کامل/

چرا یوگا می کنیم ؟ آیا یوگا صرفا یک ورزش می باشد یا یک روش زندگی ؟ همانقدر که بدن ما نیازمند رسیدگی و توجه است، ذهن ما نیز به توجه و مدیریت نیاز دارد. و در واقع حس رضایت نتیجه هماهنگی ذهن و بدن است . یوگای جامع سینا تعاملی از ذهن و بدن است.

ترکیب کاملی از تمرین های یوگای هشت مرحله ای و ایجاد اعتدال در ذهن و بدن: انجام آساناها و تنوعات آن، بکارگیری همزمان پرانایاما، آسانا، یوگانیدرا و تمرکز و مدیتیشن ، در هر جلسه تمرین ، تجربه سکون و حضور را به همراه خواهد داشت.

تمرینات جلسات