ثبت نام دوره ابزار تکمیلی (یوگا تراپی ۲)
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مهدخت پریشان زاده
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1402-07-08
تاریخ پایان:
1402-08-02
ساعت شروع:
09:00
ساعت پایان:
10:30
شهریه:
4,500,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1402-08-01
تاریخ پایان:
1402-09-20
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:30
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
پنج شنبه
تاریخ شروع:
1402-08-04
تاریخ پایان:
1402-09-23
ساعت شروع:
10:30
ساعت پایان:
12:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام