ثبت نام دوره ابزار تکمیلی (یوگا تراپی ۲)
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مهدخت پریشان زاده
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1402-12-06
تاریخ پایان:
1402-12-29
ساعت شروع:
09:00
ساعت پایان:
10:30
شهریه:
4,500,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1402-11-23
تاریخ پایان:
1403-01-27
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
پنج شنبه
تاریخ شروع:
1402-11-26
تاریخ پایان:
1403-01-30
ساعت شروع:
11:00
ساعت پایان:
12:30
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام