ثبت نام دوره تمرکز و مراقبه (مدیتیشن)
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
سینا صمیمی
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-06
تاریخ پایان:
1403-06-03
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
11,000,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
سینا صمیمی
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-06
تاریخ پایان:
1403-06-03
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
11,000,000 ریال
ثبت نام

تمرکز و مراقبه  (مدیتیشن)

تمرکز کامل از دست نیافتنی قله هایی است که هر موجودی نیازمند فتح آن می باشد. تمرکز برای انسان امروز ، مهارتی بسیار ضروری است که همه با هر تخصصی نیازمند آن هستیم : پزشک ، هنرمند ، مهندس ، معلم ، دانش آموز ، خانه دار و ..... تمرکز همچون نقطه کانونی یک ذره بین ، موجب شفافیت و وضوح بهتر ذهن و توجه خواهد شد .

تمرکز و مدیتیشن مراحل ششم و هفتم یوگا ست و هدفش تعالی و آزادی  ذهن ، از حجاب ها و قالب های گوناگون است.

در دوره تمرکز و مراقبه (مدیتیشن) نشستن صحیح ، مدیریت ذهن ، کیفیت ذهن و موانع ذهن را خواهید آموخت. و از طریق مراحل پنجگانه مدیتیشن جامع ، ذهن آگاهی و ناظر بودن را تجربه و تمرین خواهید کرد.

برای فراگرفتن این دانش و مهارت ، چالشی چهل روزه را در پیش رو دارید.

تمرینات جلسات