در حال حاضر هیچ دوره ای جهت ثبت نام وجود ندارد.

تغذیه و پاکسازی در یوگا و آیورودا

 

بدنی عاری از انباشتگی

غذایی که می خوریم روی بدن و احساسات و حتی ذهن ما اثر می گذارد . باید به کیفیت طبیعی غذایی که می خوریم توجه کنیم تا فعایت های ما به مرور دچار اختلال نشود . غذاهای ناسالم و ناهماهنگ گوارش و بافت های بدن ما را  با تجمع و انباشتگی رسوبات دچار اختلال می کند و انرژی ما و حرارت گوارش مان را تحلیل می برد.

شناخت عناصر و طبایع و قوانین آن به ما کمک می کند تا در فعالیت های روزانه و همینطور  تمرین های فیزیکی و ذهنی  یوگا ، کیفیتی بهتر داشته باشیم و صدای بدنمان را بهتر بشنویم .

پاکسازی و روزه داری به عنوان راهکاری طبیعی می تواند ارتباط ما را با بدنمان بهبود بخشد . اما برای روزه گرفتن باید به آمادگی بدن توجه داشته باشیم و بگذاریم ابتدا بدنمان آن را اعلام آمادگی کند .

دوره تغذیه و پاکسازی در پنج هفته برگزار می شود

در این دوره تمرین  مهم  <بیدار کردن آگنی > (تقویت آتش گوارش ) و دفع سموم و انباشتگی های بدن را تجربه خواهید کرد و نیز با کلیت دوشاها (طبایع در آیور ودا) آشنا خواهید شد. و همچنین گیاه خواری و خامخواری را تجربه خواهید کرد

enlightenedتوجه : این دوره درمانی و یا  زیبایی نیست. و اگر محدودیت های پزشکی حاد دارید ، پیش از شرکت در این دوره، با پزشک خود مشورت کنید.

تمرینات جلسات