ثبت نام دوره یوگا در بارداری
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
نفیسه دارآفرین
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-04-09
تاریخ پایان:
1403-05-06
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:00
شهریه:
4,100,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
نفیسه دارآفرین
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-08
تاریخ پایان:
1403-06-03
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:00
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
شهره خراسانی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-04-23
تاریخ پایان:
1403-05-13
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:00
شهریه:
11,000,000 ریال
ثبت نام

هدف از یوگا بارداری چیست؟ 

ایجاد شرایط مناسب فیزیکی ، ذهنی و احساسی در دوران بارداری و بعد از بارداری برای مادران است.

1- ذهنی تجربه آرامش و سکوت ذهنی، آموزش تکنیک یوگانیدرا و وانهادگی، مدیریت و کنترل ذهن در برنامه ریزی و تعیین چشم اندازها و اهداف برای طول دوران بارداری و بعد از بارداری.

2- احساسی با تمرینات مناسب تنفسی و آسانا هیجانات و فشارهای احساسی را کنترل و مدیریت کنیم. بعضی از آساناها (هیزم شکن، خندیدن، تنفس نادی شودان)

3- فیزیکی ایجاد شرایط مناسب برای رحم و لگن، تنظیم فعالیت گوارش (جذب و دفع) ایجاد هماهنگی بین فضایی که جنین در آن قرار دارد و دیگر اندامهای بدن، ایجاد هماهنگی بین جنین و مادر در جهت امکان زایمان طبیعی.

تمرینات جلسات