در حال حاضر هیچ دوره ای جهت ثبت نام وجود ندارد.

یوگانیدرا ( تجسم خلاق و قانون جذب )

یوگانیدرا  یک تکنیک باستانی در یوگاست که برای انسان ها  مفید است و به پیشنیاز خاصی  نیاز ندارد.

این تکنیک یک چالش چهل روزه است که هر روز به مدت نیم ساعت ، بصورت درازکش و بدون حرکت ، بر روی زمین  برای تجربه  وضعیت آلفا انجام می شود.

پیدا کردن قصدها و آرزوها(سنگل پا) ، فراگیری  تکنیکِ خلق و جذب خواسته ها ، تجربه آرامش عمیق ، مهارت در یادگیری بهتر از طریق ضمیر ناخودآگاه ، تغییر الگوهای ذهنی