ثبت نام دوره ترم سه
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مهدخت پریشان زاده
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-04-18
تاریخ پایان:
1403-05-13
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
20:30
شهریه:
5,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
یاسمن باقی
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
دوشنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-01
تاریخ پایان:
1403-05-24
ساعت شروع:
06:30
ساعت پایان:
08:00
شهریه:
5,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم فکوری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-21
تاریخ پایان:
1403-07-08
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
21:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
طوبی اسفندیاری نیا
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-21
تاریخ پایان:
1403-07-08
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم بیات
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-21
تاریخ پایان:
1403-07-08
ساعت شروع:
17:00
ساعت پایان:
19:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
طوبی اسفندیاری نیا
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-21
تاریخ پایان:
1403-07-08
ساعت شروع:
11:00
ساعت پایان:
13:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مهناز محمدنوری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-22
تاریخ پایان:
1403-07-09
ساعت شروع:
15:00
ساعت پایان:
17:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
امین پرتوی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-22
تاریخ پایان:
1403-07-09
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
سمیرا عبداللهی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-23
تاریخ پایان:
1403-07-10
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عذرا محمدی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-23
تاریخ پایان:
1403-07-10
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
طوبی اسفندیاری نیا
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-23
تاریخ پایان:
1403-07-10
ساعت شروع:
15:00
ساعت پایان:
17:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-24
تاریخ پایان:
1403-07-11
ساعت شروع:
6:00
ساعت پایان:
8:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
لیلی فرخ زاد
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-24
تاریخ پایان:
1403-07-11
ساعت شروع:
18:00
ساعت پایان:
20:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
نازلی البرز
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-24
تاریخ پایان:
1403-07-11
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
امین پرتوی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-24
تاریخ پایان:
1403-07-11
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام

 

در ترم سوم چه می گذرد ؟

قانون جذب (یوگانیدرا ) در انجام بهتر آسانا

به ترم سوم یوگای جامع خوش آمدید  این ترم آغاز انجام حرکات سطح متوسط یوگا، تکمیل حرکات ترم دوم و نیز تجربه وانهادگی های عمیق تر است. امکان برطرف کردن محدودیت های ذهنی و فیزیکی از طریق ایجاد و تثبیت الگو های جدید در ذهن با قانون 21 روز و قانون جذب، و تجربه آرامش و هماهنگی. 

قانون جذب و تجسم خلاق ، بخشی از آموزه های باستانی یوگا ست که به آن یوگانیدرا می گویند. ( تلاشی برای تجربه وضعیت آلفا ) از این پس در انتهای هر کلاس یوگا و تمرین یوگا از این تکنیک باستانی بهره مند شوید تا بتوانید عادات و الگوهای ذهنی  مزاحم خود را نیز اصلاح کنید و در آموزش آسانا ، خود را حمایت کنید. 

 

برای آشنایی بیشتر با تمرین های عملی این ترم ، روی لینک جلسات کلیک کنید:

تمرینات جلسات