ثبت نام دوره ترم سه
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
یاسمن باقی
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
دوشنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1402-11-23
تاریخ پایان:
1402-12-16
ساعت شروع:
07:00
ساعت پایان:
08:30
شهریه:
3,600,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
سه شنبه, پنج شنبه
تاریخ شروع:
1402-12-01
تاریخ پایان:
1402-12-24
ساعت شروع:
08:00
ساعت پایان:
09:30
شهریه:
3,600,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
شهره خراسانی
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1402-12-05
تاریخ پایان:
1403-01-11
ساعت شروع:
17:00
ساعت پایان:
18:30
شهریه:
3,600,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
ثریا افشاری
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
دوشنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1402-12-07
تاریخ پایان:
1403-01-15
ساعت شروع:
09:00
ساعت پایان:
10:30
شهریه:
3,600,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
امین پرتوی
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
یکشنبه, چهارشنبه
تاریخ شروع:
1402-12-09
تاریخ پایان:
1403-01-15
ساعت شروع:
17:00
ساعت پایان:
18:30
شهریه:
3,600,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
زهرا صفایی مهر
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1402-12-12
تاریخ پایان:
1403-01-18
ساعت شروع:
18:30
ساعت پایان:
20:00
شهریه:
3,600,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
شهره خراسانی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1402-11-21
تاریخ پایان:
1403-01-25
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
ثریا افشاری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1402-11-21
تاریخ پایان:
1403-01-25
ساعت شروع:
18:00
ساعت پایان:
20:00
شهریه:
5,500,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
لیلی فرخ زاد
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1402-11-21
تاریخ پایان:
1403-01-25
ساعت شروع:
20:15
ساعت پایان:
22:15
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
امین پرتوی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1402-11-23
تاریخ پایان:
1403-01-27
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
ثریا افشاری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1402-11-24
تاریخ پایان:
1403-01-28
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
5,500,000 ریال
تکمیل ظرفیت
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1402-11-25
تاریخ پایان:
1403-01-29
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
امین پرتوی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1402-11-25
تاریخ پایان:
1403-01-29
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
پنج شنبه
تاریخ شروع:
1402-11-26
تاریخ پایان:
1403-01-30
ساعت شروع:
17:00
ساعت پایان:
19:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
سینا صمیمی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1402-11-29
تاریخ پایان:
1403-01-26
ساعت شروع:
5:30
ساعت پایان:
7:30
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا هداوند
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1402-11-29
تاریخ پایان:
1403-01-26
ساعت شروع:
11:30
ساعت پایان:
13:30
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام

 

در ترم سوم چه می گذرد ؟

قانون جذب (یوگانیدرا ) در انجام بهتر آسانا

به ترم سوم یوگای جامع خوش آمدید  این ترم آغاز انجام حرکات سطح متوسط یوگا، تکمیل حرکات ترم دوم و نیز تجربه وانهادگی های عمیق تر است. امکان برطرف کردن محدودیت های ذهنی و فیزیکی از طریق ایجاد و تثبیت الگو های جدید در ذهن با قانون 21 روز و قانون جذب، و تجربه آرامش و هماهنگی. 

قانون جذب و تجسم خلاق ، بخشی از آموزه های باستانی یوگا ست که به آن یوگانیدرا می گویند. ( تلاشی برای تجربه وضعیت آلفا ) از این پس در انتهای هر کلاس یوگا و تمرین یوگا از این تکنیک باستانی بهره مند شوید تا بتوانید عادات و الگوهای ذهنی  مزاحم خود را نیز اصلاح کنید و در آموزش آسانا ، خود را حمایت کنید. 

 

برای آشنایی بیشتر با تمرین های عملی این ترم ، روی لینک جلسات کلیک کنید:

تمرینات جلسات