ثبت نام دوره ترم چهار
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
هومن داورپناه
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-04-19
تاریخ پایان:
1403-05-14
ساعت شروع:
18:30
ساعت پایان:
21:15
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
شیرین صادقی پور
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-02
تاریخ پایان:
1403-05-28
ساعت شروع:
19:00
ساعت پایان:
20:45
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
مختلط
روزهای کلاس:
شنبه, دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-06
تاریخ پایان:
1403-05-29
ساعت شروع:
08:00
ساعت پایان:
09:45
شهریه:
6,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا هداوند
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-20
تاریخ پایان:
1403-07-07
ساعت شروع:
15:00
ساعت پایان:
17:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
زهرا هداوند
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-20
تاریخ پایان:
1403-07-07
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
ثریا افشاری
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-21
تاریخ پایان:
1403-07-08
ساعت شروع:
11:00
ساعت پایان:
13:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
بابک سجادی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
یکشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-21
تاریخ پایان:
1403-07-08
ساعت شروع:
6:00
ساعت پایان:
8:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عذرا محمدی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-22
تاریخ پایان:
1403-07-09
ساعت شروع:
19.30
ساعت پایان:
21:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
شهره خراسانی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-22
تاریخ پایان:
1403-07-09
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
سینا صمیمی
جنسیت:
آقایان
روزهای کلاس:
سه شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-23
تاریخ پایان:
1403-07-10
ساعت شروع:
20:00
ساعت پایان:
22:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
عارفه رحیمی
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-24
تاریخ پایان:
1403-07-11
ساعت شروع:
17:30
ساعت پایان:
19:30
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
مریم بهنام
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
چهارشنبه
تاریخ شروع:
1403-05-24
تاریخ پایان:
1403-07-11
ساعت شروع:
8:00
ساعت پایان:
10:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
شیرین صادقی پور
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
پنج شنبه
تاریخ شروع:
1403-05-25
تاریخ پایان:
1403-07-12
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
7,800,000 ریال
ثبت نام

در ترم چهارم چه می گذرد ؟

پرانایاما (تمرینات تنفسی یوگا)

دوست من تبریک برای ورود به ترم چهارم یوگای جامع سینا / اینک آماده شده اید که با تکمیل حرکات سطح متوسط یوگا و افزایش نیرو در عضلات و بالا برن سطح انرژی در تمرین ها وارد دنیای جدیدی شوید. تنفس و حیات هر دو تداعی کننده زندگی هستند . و این دو با هم آغاز می شوند و با هم خاتمه می یابند. در این ترم با انجام حرکات خانواده مثلث، پیچ، قایق و مرکز، فضای بین دنده ها و دیافراگم را جهت کارکرد بهتر ریه ها و بهبود تنفس ها، آماده می کنید و با تجربه تنفس های پاک کننده و متناوب، سطح لطیف تری از یوگا و خود را تجربه خواهید کرد. 

پرانایاما و تمرین های تنفسی یوگا یادآور مباحث استاطیری یوگا همچون نادی ها (کانال های انرژی) چاکرا ها (چرخه های انرژی) یا پرانا است.

بسیاری بر این باورند که از طریق عملکرد جریان تنفس ، مراکز انرژی و چاکرا ها نیز جریان انرژی و پرانا را در بدن های لطیف تر ساماندهی می کنند . و درواقع بخشی عملکردهای سیستم عصبی سمپاتیک را چاکراها از طریق نادی ها مدیریت می کنند.

لازم به توضیح است که همانطور که گفته شد ، عملکرد چاکرا ها در بدن لطبف تر اتفاق می افتد و تنها با انجام مدیریت در حفظ تعادل در زندگی : انجام ورزش و آسانا، پرانایاما ، مراقبه و مدیتیشن ، روابط عاطفی سالم ، خواب و فعالیت به اندازه و.... می توان چاکراها را در اعتدال نگاه داشت . و به هیچ وجه کار هایی همچون  چاکرا درمانی ، چاکرا تراپی ، تنظیم چاکراها، بازکردن چاکراها و .... صحیح نمی باشد.

 

برای آشنایی بیشتر با تمرین های عملی این ترم ، روی لینک جلسات کلیک کنید:

تمرینات جلسات