ثبت نام دوره حرکات پیشرفته (هاتا یوگا)
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
آنلاین
مربی:
نفیسه دارآفرین
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
یکشنبه, سه شنبه
تاریخ شروع:
1402-12-08
تاریخ پایان:
1403-01-19
ساعت شروع:
17:15
ساعت پایان:
19:00
شهریه:
4,500,000 ریال
ثبت نام
نوع دوره مربی جنسیت روزهای کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
نوع دوره:
حضوری
مربی:
نفیسه دارآفرین
جنسیت:
بانوان
روزهای کلاس:
دوشنبه
تاریخ شروع:
1402-11-23
تاریخ پایان:
1403-01-27
ساعت شروع:
9:00
ساعت پایان:
11:00
شهریه:
5,500,000 ریال
ثبت نام
تمرینات جلسات